Od lat dziewięćdziesiątych genetycznie zmodyfikowane rośliny odporne na herbicydy, głównie soja, kukurydza, bawełna i rzepak, zrewolucjonizowały zarządzanie chwastami i stały się ważnym narzędziem w uprawach roślin.

Rośliny odporne na działanie herbicydów umożliwiły wdrożenie praktyk zarządzania chwastami, które poprawiły plony i rentowność, a jednocześnie lepiej chroniły środowisko naturalne. Rolnicy docenili ich zalety i sprawili, że rośliny odporne na herbicydy stały się najszerzej stosowaną technologią w historii rolnictwa. Systemy zarządzania chwastami często polegały na stosowaniu środków chwastobójczych, są one łatwe w użyciu i skuteczne, ekonomiczne i bardziej przyjazne dla środowiska niż starsze rodzaje pestycydów. Niestety z czasem niektóre kluczowe chwasty rozwinęły odporność na herbicydy.

Nowe uprawy odporne na wiele herbicydów zwiększą użyteczność istniejących technologii herbicydów i będą ważnym składnikiem przyszłych systemów zarządzania chwastami, które pomogą utrzymać obecne korzyści rolnictwa o wysokiej wydajności i wysokiej produkcji.

Wybierając herbicydy do podwójnego powalenia, weź pod uwagę główny gatunek chwastów, które chcesz zniszczyć. Podwójne powalenie jest droższe niż jednorazowa aplikacja herbicydu. Ponieważ używa się dwóch rodzajów pestycydów w pewnym odstępie czasu. Niektóre herbicydy zwalczają chwasty między wschodem korzeniowym z nasion a wschodem siewki przez glebę. Niektóre herbicydy przed wschodzące mogą również zapewniać kontrolę po wschodzie. Resztkowa aktywność przed wschodzących herbicydów kontroluje kilka pierwszych rzutów kiełkujących chwastów, podczas gdy plony są zbyt małe, aby z nimi konkurować. Konieczne jest dobre planowanie, aby zastosować oprysk do zbóż przed wschodem jako skuteczną taktykę zwalczania chwastów. Należy wziąć pod uwagę gatunki i gęstość chwastów, rodzaj uprawy lub pastwiska, stan gleby oraz płodozmian gatunków uprawnych. Aktywność gleby i warunki środowiskowe w momencie aplikacji również odgrywają ważną rolę w dostępności, aktywności i trwałości przed wschodzących herbicydów.