Osoby, które chcą awansować w pracy, lub też po prostu utrzymać się na stanowisku często podnoszą swoje kwalifikacje na studiach licencjackich.

Można zdobyć nowe umiejętności, rozwijać się ale także zrobić dodatkowe szkolenia w danej branży. Osoby, które chcą posiąść umiejętności z zakresu rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów, które dotyczą zarządzania zasobami ludzkimi powinny zdecydować się na studia na kierunku zarządzanie. Dzięki takim interesującym studiom jak zarządzanie student nabędzie wiedzę ze sfery finansów przedsiębiorstw, zdobędzie kwalifikacje menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem. Nie ulega chyba żadnej wątpliwości, że zarządzanie są studiami godnymi zainteresowania dla ludzi chcących kierować przedsiębiorstwem oraz zespołami ludzkimi w jednostkach administracji, zarówno tej rządowej, jak i samorządowej, ale także w firmach prywatnych. W toku studiów można poznać zagadnienia z zakresu strategie w biznesie, transformacji cyfrowej biznesu, prowadzeniu firmy online, marketingu internetowego. Studenci zapoznają się także ze sposobami szacowania kosztów wykonania prac, szasowania kosztów, i środków potrzebnych do wykonania.

Solidna wiza nabyta na uczelni będzie mogła pozytywnie odbić się na pracy w firmie. Z pewnością pracodawcy zwrócą uwagę na certyfikaty zdobyte w czasie toku studiów.

Wiele ciekawych kierunków studiów oferuje politechnika warszawska studia podyplomowe, mogą być przepustką do lepszej pracy i awansów. Zarządzanie przedsiębiorstwem informatycznym, będzie się łączyło z nadzorem nad różnymi projektami. Może być to przykładowo oprogramowanie dla klienta, będziemy wówczas zarządzali zespołem złożonym z wieku osób. W zespole znajda się programiści, testerzy, a także wszyscy niezbędni pracownicy zaangażowani w projekt. Każdy projekt powinien posiadać plan w trakcie studiów można poznać bardzo skuteczne techniki zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia projektów.