Obszar praktyki znany jako prawo pracy obejmuje prawa i obowiązki w ramach relacji pracodawca-pracownik, od wynagrodzeń i bezpieczeństwa w miejscu pracy po dyskryminację i bezprawne rozwiązanie stosunku pracy.

Adwokaci specjalizujący się w prawie pracy zazwyczaj specjalizują się w reprezentowaniu pracodawców lub pracowników, ale rzadko jedno i drugie. Ci, którzy reprezentują pracowników, mogą pomagać związkom zawodowym lub współpracować bezpośrednio z pracownikami w procesach sądowych przeciwko pracodawcom lub negocjować ugody w sprawie szeregu skarg. Pracownicy mają określone prawa i zabezpieczenia, takie jak prawo do równego traktowania, prawo do zapłaty zgodnie z prawem za wykonaną pracę oraz prawo do urlopu z przyczyn rodzinnych i medycznych. Podczas gdy prawo pracy ustanawia standard, wiele krajów wdrożyło prawa pracy, które zapewniają dodatkową ochronę pracownikom. Najczęstsze skargi pracowników obejmują dyskryminację, mobbing, molestowanie seksualne i niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy. Pracownicy, a nawet potencjalni pracownicy, nie mogą być dyskryminowani ze względu na niektóre cechy, takie jak płeć lub narodowość, kolor skóry czy wyznanie. Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do zapłaty co najmniej płacy minimalnej, płacenia za nadgodziny, gdy godziny przekraczają 40 tygodniowo, oraz przestrzegania innych przepisów dotyczących płacy i godzin pracy.

Pracodawcy nie mogą zwolnić Cię z odwetu za skargę prawną lub chronione cechy, takie jak rasa, płeć czy ciąża.

Należy zauważyć, że pracodawcy zatrudniający mniej niż określoną liczbę pracowników nie są związani niektórymi przepisami prawa pracy. Ponadto pracownicy zazwyczaj muszą przepracować określoną liczbę dni, zanim uzyskają ochronę w pracy za pomocą określonych przepisów prawnych. Dobry prawnik prawo pracy warszawa udziela wskazówek pracodawcom w celu zachowania zgodności z prawem, pomaga w negocjowaniu umów oraz w uniknięciu procesów sądowych wytaczanych przez pracowników. Stosunki pracy mogą być dość złożone, zaczynając od prawnej różnicy między pracownikami a niezależnymi kontrahentami, często prowadząc do pozwów przeciwko pracodawcom o dobrych intencjach, którzy nie przestrzegali prawa pracy.