Prawo własności intelektualnej dotyczy praw autorskich z zakresu literatury, mediów, filmu, dóbr osobistych, a także technologii.

Obecnie w dobie Internetu, nowoczesnych mediów należy zwrócić uwagę na możliwość naruszeń, które mogą występować w przypadku niewłaściwego użycia zdjęcia, filmu, niewłaściwego cytowania części publikacji czy książek.

Ochrona własności intelektualnej

Prawo intelektualne według polskich przepisów prawa

W Polsce obowiązuje prawo z 2015 roku, kiedy znowelizowano prawo autorskie, wdrożono regulacje prawa unijnego dotyczące prawa autorskie oraz praw pokrewnych. Zmiany wprowadzają optymalizacje przepisów o użytku publicznym, korzystania z utworów osieroconych, są także mechanizmy wykorzystania z utworów, które nie są dostępne w obrocie handlowym. Prawa autorskie często dotyczą mediów, przykładowo cytowania, rozpowszechniania fragmentów nagrań, niektóre z nich dopuszczone są do użytku informacyjnego. Przykładowo mogą być do przemówienia publiczne, gdzie wypowiadają się osoby znane. Ochrona wizerunku nie dotyczy muzyków, artystów, polityków, osób powszechnie znanych. W tym przypadku możemy używać ich wizerunku w celach informacyjnych, jednak nie można ich wykorzystywać w celach zarobkowych, przykładowo przez agencję reklamową.

Zakres wykorzystania wizerunku można określić za pomocą umowy, przykładowo jeżeli materiału wideo został zarejestrowany podczas imprezy masowej, wówczas upoważnienie czy też zgoda nie będzie konieczne jeżeli jest to osoba nagrana spośród publiczności. Jednak jeżeli materiał skupia się na danej osobie, wówczas przykładowo przed wywiadem należy uzyskać wyraźne zezwolenie, może być to umowa w formie pisemnej, która dokładnie określi warunki oraz zasady wykorzystania wizerunku danej osoby. Jest to szczególnie ważne obecnie, kiedy każdy telefon komórkowy posiada kamerę, za pomocą internetu, serwisów takich jak YouTube możemy rozpowszechniać różnego rodzaju nagrania.

Na blogu https://skpipblog.pl/ możemy znaleźć wiele interesujących artykułów dotyczących praw autorskich, przepisów polskich oraz Unii Europejskiej. Przykładowo będą to przepisy RODO, które chronią dane osób fizycznych, które robią zakupy w internecie, pozostawiając tam wiele swoich danych.