Jedną z głównych zalet gruntowych pomp ciepła jest ich niski poziom zużycia energii, zużywają one 20 do 50% mniej energii niż konwencjonalne systemy ogrzewania lub chłodzenia.

W celu pobrania trzech jednostek ciepła z gruntu pompa ciepła wykorzystuje zwykle jedną jednostkę energii elektrycznej. Oznacza to, że każdy kW energii elektrycznej jest zamieniany na 3 do 5 kW do ogrzewania lub 2 do 3 kW energii do chłodzenia.

Czy warto zdecydować się na instalację gruntowej pompy ciepła

Gruntowe pompy ciepła są wydajne i trwałe

Gruntowe pompy ciepła pozytywnie przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii o 44% w porównaniu z powietrznymi pompami ciepła oraz o 62% w porównaniu z tradycyjną klimatyzacją. Zatem współczynnik efektywności energetycznej, jaki jest w stanie zapewnić gruntowa pompa ciepła, waha się od 300% do 500%. Gruntowe pompy ciepła mogą być również wykorzystywane do poprawy wilgotności w domu. Gruntowa pompa ciepła zapewnia spory komfort, ponieważ nie ma potrzeby wietrzenia kotłowni, jest bardzo cicha i dopuszcza jedynie niewielkie wahania temperatury i wilgotności, dzięki czemu rozkład ciepła jest bardziej równomierny i stały

Zarówno praca gruntowej pompy ciepła, jak i jej moc cieplna nie są uzależnione od zewnętrznych warunków atmosferycznych, ponieważ temperatury gruntu pozostają mniej więcej stałe przez cały rok. Jednocześnie obecność pomp wiertniczych w gruncie nie wpływa na temperaturę górnych warstw gruntu, a po ich zamontowaniu nie ma ograniczeń w użytkowaniu terenu. Ponadto, ponieważ gruntowa pompa ciepła nie posiada żadnych jednostek zewnętrznych, nie ingeruje w otaczający krajobraz.

System pomp gruntowych jest całkowicie niezawodny, a każdy proces jest kontrolowany przez centralną jednostkę sterującą systemu i nie wymaga specjalnych umiejętności technicznych ani konkretnej wiedzy, aby nim zarządzać. Działa w sposób zamknięty, co oznacza mniejsze zużycie energii elektrycznej, a co za tym idzie niższe koszty eksploatacji. Wszystko to razem sprawia, że gruntowa pompa ciepła jest łatwa w obsłudze i obniża koszty utrzymania. Instalacją zajmuje się firma ECOSTRUS – Pompy ciepła mogą mieć 20-letni okres eksploatacji i będą wymagały jedynie corocznej kontroli, nie wymagają konserwacji, aby zapewnić wydajną pracę urządzenia.