Niektóre osoby zalegające z ratami kredytu, czy też nie mogący spłacić innych zobowiązań mogą podlegać egzekucji komorniczej.

Jednak aby to nastąpiło dłużnik powinien wystąpić do sądu, uzyskać odpowiednie postanowienie wówczas może zgłosić się do komornika, który działa przy danym sądzie okręgowym adekwatnym do miejsca zamieszkania dłużnika. Komornik ma prawo zająć różne środki finansowe, nieruchomości oraz ruchomości należące do dłużnika w wielkości odpowiadającej zadłużeniu.

Na czym polega zajęcie komornicze?

Co może zająć komornik?

Banki lub też inne instytucje finansowe które nie mogą porozumieć się z dłużnikiem, przykładowo utrudniony jest kontakt mogą podjąć decyzję o oddaniu długu w ręce sądu oraz komornika. Dlatego jeżeli zalegamy z płatnościami warto skontaktować się z instytucją finansową, bankiem aby postarać się załatwić sprawę polubownie. Jednak w przypadku osób które nie mogą spłacić długu może być zastosowana windykacja komornicza. W tym przypadku komornik najczęściej będzie zajmował konto bankowe. Jeżeli środki na koncie są niewystarczające na pokrycie długów wówczas zajęte może być wynagrodzenie jednak wysokości nie więcej niż 50%. W przypadku jeżeli dłużnik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej wówczas jest ono wolne od zajęcia.

Podobnie w przypadku emerytury lub też renty, komornik ma prawo je zająć, jednak musi pozostawić co miesiąc pewną kwotę która określony jest co roku. Oczywiście komornik zajmuje także nieruchomości oraz ruchomości należące do dłużnika, najczęściej będzie to samochód, różnego rodzaju mnie znajdujące się w mieszkaniu lub też samo mieszkanie lub dom. Dodatkowo komornik ma prawo wejść do lokalu, stworzyć listę przedmiotów które mogą następnie trafić na licytację komorniczą. Komornik może przyjść w asyście policji, ma prawo również wejść do nieruchomości podczas nieobecności dłużnika oraz może go przeszukać.

Jeżeli dłużnik zamieszkuje na terenie Warszawy Praga-Północ wówczas możemy skontaktować się z komornik zielińska, która działa przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Praga Północ. Dzięki temu możemy bardzo skutecznie ściągać długi, odzyskać pieniądze które nam się należą. Działania komornicze będą dotyczyły egzekucji z nieruchomości, wydania nieruchomości, różnych przedmiotów należących do dłużnika.