Adwokaci zajmujący się prawem rodzinnym mogą pomóc w prowadzeniu sporu sądowego w razie potrzeby. Proces ten może być niezbędny do rozstrzygania sporów dotyczących opieki nad dzieckiem, wsparcia małżeńskiego.

Alimentów, podziału majątku lub rozwodu. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli jesteś w stanie dojść do porozumienia ze swoim byłym w trakcie mediacji, sąd je podtrzyma, chyba że są one wyraźnie nierozsądne lub nie leżą w interesie małoletnich dzieci. Samodzielne wypracowanie ugody przed rozpoczęciem procesu może znacznie skrócić czas potrzebny na uzyskanie rozwodu. Prawnicy mogą pobierać opłaty od klientów w różny sposób. Adwokat pobierający opłatę warunkową nie pobiera opłat od klienta, chyba że odzyska pieniądze dla klienta, czy to na drodze ugody, czy w trakcie procesu sadowego. Adwokat otrzyma ustalony z góry procent od kwoty uzyskanego odszkodowania. Niektóre ze spraw, które są zwykle rozwiązywane na zasadzie takiej opłaty, to odszkodowanie za wypadek, przypadki obrażeń ciała, błędy medyczne, przypadki dyskryminacji w zatrudnieniu i inne rodzaje spraw, w których spodziewane jest znaczne odzyskanie środków od korporacji lub firmy. Inni prawnicy naliczają godzinową opłatę za wykonaną pracę, a następnie obciążają klienta kwotą przepracowanych godzin nad sprawą.

Zwykle stawki godzinowe są stosowane przez firmy i korporacje, które mogą być zaangażowane w spory sądowe.

Ponadto osoby fizyczne mogą być obciążane stawkami godzinowymi za długie lub skomplikowane postępowania sądowe. Pamiętaj, że nawet przy ograniczonym budżecie, jeśli sprawa stanie się znacznie bardziej skomplikowana lub potrwa znacznie dłużej, niż pierwotnie przewidywali adwokaci, być może będziesz musiał zapłacić więcej. Poza tym nie da się z góry dokładnie określić, jaki będzie koszt prowadzenia sprawy, ponieważ zawsze mogą wystąpić nieprzewidziane komplikacje. Jeśli nie stać cię na zapłatę honorarium adwokata z góry, zapytaj o potencjalne ustalenia, takie jak plany płatności w ratach. Wielu prawników jest skłonnych współpracować z klientem w oparciu o konkretne okoliczności finansowe.