Forex jest giełdą wymiany walut pomiędzy instytucjami bankowymi.

W dzisiejszych czasach Forex stanowi największy na całym świecie rynek finansowy, którego obroty dzienne z wielką łatwością przekraczają 1,5 biliona dolarów. Funkcjonowanie Forexu polega przede wszystkim na realizowanych dwadzieścia cztery godziny na dobę transakcjach, które zawierane są pomiędzy bankami, bankami i instytucjami finansowymi lub samymi instytucjami. Wszystkie transakcje zawierane na tym właśnie rynku finansowym noszą wspólną nazwę Interbanku. Każdego dnia interbank rozpoczyna swoją pracę w Sydney, a następne rozpoczyna swój bieg po całym świecie, zgodnie z rozpoczęciem dnia pracy kolejnych wielkich finansowych stolic, począwszy od Azji budzi Tokio, w Europie Londyn, a kończąc na Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Czym jest Forex?

Prace na rynku Forex, a konkretnie zawierane na nim transakcje, rozpoczynają się każdej niedzieli, o godzinie dwudziestej trzeciej i trwają do piątku, kończąc się również w tej godzinie, w której się rozpoczęły, także gra na rynku Forex trwa pięć dni w tygodniu.

Obecnie największym na świecie rynkiem wymiany walut jest platforma Forex ta jest doskonałym narzędziem do zawierania transakcji kupna oraz sprzedaży walut lub też ich wymian pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Wymiana ta zachodzi pomiędzy instytucjami finansowymi z różnych części naszego globu, a jej stronami mogą być banki, które zawierają umowę między sobą osobiście, lub też transakcja wymiany walut pomiędzy bankami może być przeprowadzona przy udziale brokera. Jeszcze nie tak dawno rynek ten zarezerwowany był wyłącznie dla dużych instytucji finansowych, które przeprowadzały transakcję powyżej kwoty minimalnej, w wysokości powyżej miliona dolarów, obecnie jednak, za sprawą brokerów, rynek ten stał się dostępny również dla mniejszych instytucji, gdyż brokerzy łączą małe zlecenia ze sobą, umożliwiając dostęp do transakcji na rynku międzybankowym. Dzięki tym zabiegom klienci indywidualni mogą stać się uczestnikami na rynku Forex i korzystać z doskonałych korzyści, jakie rynek ten niesie ze sobą. Jeżeli poszukujemy więcej informacji o rynku Forex warto wejść na stronę: https://forexopinia.pl/.