Geodeci muszą przekazywać jasne instrukcje członkom zespołu, klientom oraz urzędnikom państwowym.

Istotne jest, aby geodeta był zorientowany na szczegóły. Geodeci muszą działać precyzyjnie i dokładnie, ponieważ tworzą prawnie wiążące dokumenty. Inną powszechną umiejętnością, którą geodeta może wykorzystać w swojej pracy, są umiejętności zarządzania czasem. Geodeci muszą być w stanie efektywnie planować swój czas i czas członków zespołu wykonujących swoje obowiązki, ponieważ ich praca często zależy od wyznaczonych terminów. Geodeta mierzy i sporządza mapy fizyczne i stworzone przez człowieka cechy Ziemi, aby zebrać szereg danych. Dane te są następnie wykorzystywane przez profesjonalistów, takich jak kartografowie, planiści i budowniczowie, do różnych celów. Obejmuje to planowanie rozwoju i badania środowiskowe. Praca w branży geodezyjnej polega na mierzeniu i zapisywaniu wszystkich aspektów obszaru za pomocą technologii cyfrowej, a także tradycyjnych przyrządów, takich jak teodolit. Przeprowadzają także badania oddziaływania na środowisko, pomiary budynków i elewacji w celu sprawdzenia, czy miejsce jest odpowiednie dla proponowanych planów zagospodarowania przestrzeni. Geodeci używają systemu pozycjonowania GPS i systemu informacji geograficznej do wyznaczania współrzędnych i gromadzenia danych na temat obiektów, takich jak rzeki i drogi, lokalizowania i mapowania obiektów podziemnych, takich jak rury gazowe, kable wodne i kable elektryczne, mierzenia odległości zarówno na dużą, jak i na małą skalę.

W takiej pracy wykorzystuje się również informacje z innych źródeł, takich jak zdjęcia lotnicze, pomiary satelitarne i skanowanie laserowe.

Mapowanie i pomiary terenu pod zabudowę czy prawidłowy podział działek wykonuje przedsiębiorstwo geodezja Kraków – HiLevel, i można korzystać z takich usług geodezyjnych przy wielu różnych sprawach. Geodeci doradzają przy różnych projektach deweloperskich, mieszkaniowych, przemysłowych i transportowych obejmujących grunty, budynki lub drogi i inne rodzaje zagospodarowania przestrzeni.