Falownik, lub inaczej inwerter, jest jednym z najważniejszych elementów wyposażenia systemu energii słonecznej.

Jest to urządzenie, które przekształca prąd stały (DC), który generuje panel fotowoltaiczny, na prąd przemienny (AC), który wykorzystuje sieć elektryczna, czyli jakiego używamy w naszych domach czy biurach. W przypadku prądu stałego energia elektryczna jest utrzymywana na stałym poziomie w jednym kierunku. W przypadku prądu przemiennego energia elektryczna przepływa w obwodzie w obu kierunkach, gdy napięcie zmienia się z dodatniego na ujemny.

Czym są inwertery, czyli falowniki fotowoltaiczne?

Dlaczego warto zainwestować w dobry inwerter do fotowoltaiki

Inwertery to tylko jeden z przykładów klasy urządzeń zwanych energoelektroniką, które regulują przepływ energii elektrycznej. Zasadniczo falownik realizuje konwersję prądu stałego na prąd przemienny przez bardzo szybkie przełączanie kierunku wejścia prądu stałego tam i z powrotem. W rezultacie wejście DC staje się wyjściem AC. Ponadto można zastosować filtry i inną elektronikę do wytworzenia napięcia, które zmienia się jako czysta, powtarzająca się fala sinusoidalna, którą można wprowadzić do sieci energetycznej. Fala sinusoidalna to kształt lub wzór, który napięcie tworzy w czasie i jest to wzór mocy, z której sieć może korzystać bez uszkadzania sprzętu elektrycznego, który jest zbudowany tak, aby działał przy określonych częstotliwościach i napięciach.

Pierwsze inwertery powstały w XIX wieku i były mechaniczne. Obecnie produkuje się przełączniki elektryczne z tranzystorów, urządzeń półprzewodnikowych bez ruchomych części. Tranzystory są wykonane z materiałów półprzewodnikowych, takich jak krzem lub arsenek galu. Kontrolują przepływ energii elektrycznej w odpowiedzi na zewnętrzne sygnały elektryczne. Jeśli masz domowy system solarny, inwerter prawdopodobnie spełnia kilka funkcji. Oprócz konwersji energii słonecznej na prąd przemienny, może monitorować system i zapewniać portal do komunikacji z sieciami komputerowymi.

Jeśli posiadasz panele słoneczne niezbędny jest również inwerter fotowoltaika potrzebuje zmiany prądu stałego na przemienny. Systemy magazynowania energii słonecznej oraz akumulator opierają się na zaawansowanych inwerterach, które działają bez żadnego wsparcia z sieci w przypadku przerw w dostawie energii, jeśli są do tego zaprojektowane.