Wybrane rodzaje pism powinny być przekładane przez tłumacza przysięgłego. W przeciwnym przypadku nie będą one posiadały mocy prawnej. Jakich dokumentów dotyczą tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe – co to jest?

Pod pojęciem tłumaczenia przysięgłego, inaczej poświadczonego, uwierzytelnionego czy pod przysięgą, nazywa się rodzaj przekładu wykonywanego przez tłumacza przysięgłego. Takie przekłady związane są z określonymi rodzajami dokumentacji, która posiada znaczenie prawne.

Głównym celem tłumaczenia przysięgłego wykonanego przez tłumacza posiadającego uprawnienia do jego prowadzenia jest przygotowywanie wiarygodnego przekładu pod kątem jego zgodności z oryginałem.

Dokumenty poddawane tłumaczeniom przysięgłym:

  • akta stanu cywilnego – akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu

  • akta notarialne – darowizna, dział spadku, zrzeczenie się dziedziczenia, sprzedaży nieruchomości, wieczystego użytkowania i inne

  • pisma sądowe – pozwy, wyroki i inne

  • dokumentów rejestracyjnych pojazdów – samochodów, motocykli i innych, które są potrzebne do przerejestrowania

  • dyplomy, świadectwa oraz inne dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje

  • dokumenty bankowe i ubezpieczeniowe – umowy, wyciągi i inne

Jak wygląda tłumaczenie przysięgłe?

Biura tłumaczeniowe świadczą usługi przekładów z różnych dokumentów, w tym między innymi z angielskiego, francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego, ukraińskiego, hiszpańskiego. W wybranych biurach można zlecać także przekłady z języków rzadkich.

Większość przekładów pod przysięga odbywa się z dokumentu papierowego na dokument papierowy. Każda strona przekładu jest opatrywana pieczęcią tłumacza przysięgłego oraz jego podpisem. Umieszcza się na nich także inne informacje, w tym między innymi pozycji tłumaczenia w wykazie.

Wybrane biura prowadzą także przekłady uwierzytelnione dokumentów elektronicznych, które podpisywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Gdy potrzebny jest wykwalifikowany tłumacz przysięgły warszawa to najlepsze biura działające w Polsce. Skorzystaj z fachowych usług!